logo
Cauta:

Conectare:


Ati uitat detaliile?

SecÅ£iunea „Descrierea proiectului”


„Sistemul integrat de management al calităţii, un pas înainte în creÅŸterea calităţii ÅŸi eficienÅ£ei furnizării serviciilor publice oferite de către Primăria ZărneÅŸti, judeÅ£ul Buzău” Cod SMIS 10207.

Proiectul este cofinanÅ£at din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul OperaÅ£ional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii ÅŸi eficienÅ£ei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenÅ£ie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii ÅŸi eficienÅ£ei furnizării serviciilor, OperaÅ£iunea Introducerea ÅŸi menÅ£inerea în funcÅ£iune a sistemelor de management, inclusiv ISO ÅŸi EMAS;

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 255.000,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 216.750,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 33.150,00 lei, iar 5.100,00 lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii administrative a Consiliului Local ZărneÅŸti, prin implementarea sistemelor de management al calităţii ÅŸi al mediului, ceea ce va permite creÅŸterea calităţii actului administrativ către cetăţeni ÅŸi certificarea sistemului de management, în administraÅ£ia publică locală.

Scopul proiectului este dezvoltarea sistemelor de management al calităţii şi mediului precum şi utilizarea resurselor umane, tehnologice, a informaţiei şi comunicaţiilor pentru furnizarea de servicii de utilitate publică, la standarde internaţionale, contribuind astfel la simplificarea procedurilor administrative, şi modernizarea administraţiei publice locale.

Grupul ţintă al proiectului este format din personalul instituţiei, respectiv 28 angajaţi din care 8 funcţionari publici şi 20 angajaţi cu contract individual de muncă.
Principalele activităţi ale proiectului sunt: asigurarea managementului proiectului, promovarea ÅŸi publicitatea proiectului, realizarea auditului de diagnoză, informare ÅŸi instruire, Implementarea sistemelor de management al calităţii ÅŸi mediului în cadrul instituÅ£iei, certificarea sistemului de management al calităţii ÅŸi sistemului de management al mediului, evaluare ÅŸi raportare.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 14 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Comuna Zărneşti.

Prin implementarea proiectului se vor obÅ£ine următoarele rezultate: 1 sistem de mangement al calităţii implementat în instituÅ£ie; 1 sistem de management al mediului implementat în instituÅ£ie; certificarea sistemului de management al calităţii implementat; certificarea sistemului de management al mediului implementat; instruirea personalului instituÅ£iei în scopul eficientizării ÅŸi creÅŸterii calităţii serviciilor oferite în domenii precum: managementul calităţii, managementul mediului, managementul schimbării în organizaÅ£ie, managementul public ÅŸi leadership, egalităţii de ÅŸanse, dezvoltării durabile, IT; formarea si certificarea a 2 auditori pentru sistemul de management al calităţii si a unui auditor pentru sistemul de management al mediului.