2019

 

HCL ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PT PERIOADA IUNIE-AUGUST 2019

HCL APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HCL PRIVIN MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC UAT ZARNESTI

HCL TRANSFORMARE POST SECRETAR SCOALA

HCL stabilire taxa pentru punerea la dispozitie a unui extras din Registrul Electoral

HCLprivind aprobarea planului de masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor

PROCES VERBAL 30.05.2019

PROCES VERBAL 27.06.2019

HCL aprobare buget SC Sistem Consloc Zarnesti

HCL modernizare drumuri de interes local

HCL BUGET

HCL aprobare investitie Modernizare Serviciu Public de Salubritate

HCL aprobare indexare taxe si impozite locale pt anul 2020

PROIECTE HOTARARI FEBR.2019

Proiect HCL validare dispozitie privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pt anul 2018

Proiect HCL stabilire taxe si impozite locale pt anul 2019

Proiect HCL stabilire salarii de baza functionari publici

Proiect HCL prelungire valabilitate Plan Urbanistic General

Proiect HCL insusire rapoarte anuale de evaluare a aplicarii L544 si L52

HCL validare dispozitie privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pt anul 2018

HCL stabilire taxe si impozite locale pt anul 2019

HCL stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractual

HCL prelungire valabilitate Plan Urbanistic General

HCL insusire rapoarte anuale de evaluare a aplicarii L544 si L52

2018

Proiect HCL privind reteaua scolara de invatamant preuniversitar la nivelul com Zarnesti pt anul scolar 2019-2020

Proiect HCL privind aprobarea unui Act Aditional la contractul de mandat incheiat cu administratorul SC Sistem Consloc Zarnes (1)

Proiect HCL privind aprobarea rectificarii bugetului pt anul 2018 II

Proiect HCL privind aprobarea rectificarii bugetului pt anul 2018 I

Proiect HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul investitie retea publica de canalizare

HCL privind aprobarea unui Act Aditional la contractul de manat incheiat cu administratorul SC Sistem Consloc Zarnesti

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului pt anul 2018 II

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului pt anul 2018 I

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul investitie retea publica de canalizare

Proiect HCL privind rectificarea bugetului

Proiect HCL privind aprobarea formei stemei

Proiect HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

Hcl privind aprobarea stemei

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului

Hcl privind aprobarea presedintelui de sedinta

HCL privind aprobarea planului de functii

Expunere de motive la Proiectul privind stabilirea stemei

Expunere de motive la Proiectul privind rectificarea bugetului

Expunere de motive la Proiectul privind aprobarea planului de functii

expunere de motive la Proiectul privind alegerea presedintelui de sedinta

Expunere de motive alocare sume ansamblul Zarna

HCL rectificare buget local 2018

Proiect HCL alocare suma ansamblul Zarna

Proiect HCL privind insusirea valorii

Proiect HCL rectificare buget local pt anul 2018

Hotarare mai 2018

Proiect hotarare mai 2018

Proiect HCL stabilire pret apa

Proiect HCL aprobare ROI

Proiect HCL aprobare ROF

Proiect HCL alegere presedinte de sedinta

Hotarare stabilire salarii

Expunere salarii

Raport stabilire salarii

Proiect HCL stabilire salarii

Hotarare stabilire pret apa

Expunere pret apa

Raport pret apa

Proiect HCL stabilire pret apa

2017

Expuneri_de_motive_noiembrie___2017

Expuneri_de_motive_septembrie___2017

expuneri_de_motive_august_2017

EXPUNERE_2017_-2

EXPUNERE_2017

Hotarari_decembrie_2017

HOTARARI_IUNIE_2017

H_C_L_IANUARIE

2016

HCL_48_2016

HCL_47_2016

HCL_46_2016

HCL_45_2016

HCL_44_2016

HCL_43_2016

HCL_42_2016

HCL_41_2016

HCL_40_2016

HCL_39_2016

HCL_38_2016

HCL_37_2016

HCL_36_2016

HCL_35_2016

HCL_34_2016

HCL_33_2016

HCL_32_2016

HCL_31_2016

HCL_15_2017

HCL_14_2017

HOTARARE_FEBR._2016

HOTARARE_IANUARIE_2016_2

HOTARARE_IANUARIE_2016